مطالب پیشنهادی


تناوب زراعی


رییس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: هر اندازه وسایل و ماشین های کشاورزی بزرگ تَر و سنگین تَر باشد و هر قدر تناوب صحیح زراعی کمتر رعایت شود، خاک بیشتر فشرده می شود.
برای رفتن به ادامه مطلب کمتر رعایت شدن تناوب زراعی عاملی برای افزایش فشردگی خاک اینجا کلیک کنید »

برچسب ها: رعایت تناوب زراعی , شور و قلیایی شدن خاک , امروزه فرسایش خاک بعنوان خطری , فرسایش خاک , نوع خاک دشت مغان عموما لومی رسی است , کشت بی خاک ورزی , کلبه خاک , حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه , حفاظت آب و خاک , خاک شناسی , تعریف خاک ورزی حفاظتی , خاکهای شور و قلیا , برای کنترل پیچک می , نوع خاک , تناوب زراعی ,
مطالب پیشنهادی
آخرین مطالب
آمار
مطالب پیشنهادی
ویوات
بی هجده
مرجع