مطالب پیشنهادی


تناوب زراعی


رییس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: هر اندازه وسایل و ماشین های کشاورزی بزرگ تَر و سنگین تَر باشد و هر قدر تناوب صحیح زراعی کمتر رعایت شود، خاک بیشتر فشرده می شود.
برای رفتن به ادامه مطلب کمتر رعایت شدن تناوب زراعی عاملی برای افزایش فشردگی خاک اینجا کلیک کنید »

برچسب ها: کشت بی خاک ورزی , حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه , شور و قلیایی شدن خاک , فرسایش خاک , امروزه فرسایش خاک بعنوان خطری , خاک شناسی , رعایت تناوب زراعی , خاکهای شور و قلیا , حفاظت آب و خاک , برای کنترل پیچک می , تعریف خاک ورزی حفاظتی , نوع خاک دشت مغان عموما لومی رسی است , نوع خاک , تناوب زراعی , کلبه خاک ,
مطالب پیشنهادی
آخرین مطالب
آمار
مطالب پیشنهادی
ویوات
بی هجده
مرجع